Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada bir eşi benzeri olmayan bu oluşumlara bölge halkı peri bacaları adını takmıştır.

Kapadokya bölgesi, doğanın ve tarihin bütünleştiği eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Tarih boyunca insanlar peribacalarını barınak olarak kullanmış, içlerini oyarak ev ve tapınaklar yapmışlar ve binlerce yıllık medeniyetlerinin izlerini günümüze taşımışlardır.

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler bölgeyi putperestlerin zulmünden kaçan Hristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir. Kapadokya, Büyük İskender'in ölümünden sonra İç Anadolu'da kurulmuş bir krallıktır ve ismi Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelir. Kızılırmak bölgede bulunan vadilerin bitim noktası iken, Uçhisar Kalesi Kapadokya'nın uzun vadilerini, peribacalarını zirveden izleyen bir göz gibidir. Haymana bölgesi, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölgedir.